Algemene informatie Veilig werken met klein chemisch afval

Interesse?

Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Klein chemisch afval wordt daarom gescheiden van het huisvuil ingeleverd.

Sinds 1994 is het wettelijk verplicht om te beschikken over een door de Stichting CCV afgegeven ADR vakbekwaamheidscertificaat met daarop de aantekening: “vervoer gevaarlijk afval”, wanneer je huishoudelijk gevaarlijk afval vervoert.

Tijdens de cursus wordt de kandidaat voldoende kennis en vaardigheden bijgebracht met betrekking tot het werken met klein chemisch afval.