Algemene informatie Werken langs de weg

Interesse?

Werken langs de weg is een risicovolle bezigheid. Om risico’s en aansprakelijkheden zoveel mogelijk te beperken is het raadzaam een opleiding te volgen.

De cursus is bedoeld voor het personeel dat op of langs de openbare weg werkt en in conflict kan komen met andere gebruikers en alle medewerkers die op of langs openbare wegen werkzaamheden verrichten. Het betreft personeel dat afzetting plaatst aan de hand van een tekening en op aanwijzing van de uitvoerder.

Het verkrijgen van voldoende instructie en voorlichting is een eis vanuit de Arbo-wet. Bovendien leidt het, door een aantoonbare afname van incidenten en ongevallen, veelal ook tot lagere kosten en vooral tot minder menselijk leed.