Algemene informatie Werken met klein chemisch afval

Interesse?

Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Klein chemisch afval wordt daarom gescheiden van het huisvuil ingeleverd.

Ingevolge artikel 12 van de Regeling Vervoer Huishoudelijk Gevaarlijk Afval 1994, dient de begeleider van een voertuig voor het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval te beschikken over een door de Stichting CCV afgegeven ADR-vakbekwaamheidscertificaat met daarop de aantekening: “vervoer gevaarlijk afval”.

Tijdens de cursus wordt de kandidaat voldoende kennis en vaardigheden bijgebracht aangaande het werken met klein chemisch afval.