Algemene informatie Werken op hoogte

Interesse?

Om veilig te kunnen werken op hoogte is een goede werkvoorbereiding en instructie aan de medewerkers in de Arbowet aangemerkt als één van de belangrijke aspecten.

Tijdens de training wordt ingegaan op de verschillende arbeidsmiddelen en voorschriften om veilig op hoogte te werken. Dit wordt zowel theoretisch als praktisch behandeld zodat het geleerde zo goed mogelijk aansluit op de werkzaamheden die men dagelijks uitvoert.

Het doel van de opleiding is de medewerkers op een bewuste en veilige manier te leren werken met werken op hoogte. Dit bevat onder andere het juist toepassen van de collectieve- en persoonlijke valbescherming.

De cursus is bedoeld voor alle personen die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden het werken op hoogte moeten uitvoeren. En daarbij de juiste veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen.

Cursus is uitsluitend op aanvraag, op basis van een minimale groepsgrootte van 6 personen.