Algemene informatie BHV Maatwerk

BHV Herhaling voor chauffeurs

Deze BHV-training is specifiek voor chauffeurs waarvan het BHV-certificaat verloopt. Tijdens BHV Herhaling voor chauffeurs wordt er gefocust op het handelen in gevaarlijke situaties die tijdens het uitoefenen van het beroep mogelijk ontstaan. Behalve dat wordt er tijdens BHV Herhalingvoor chauffeurs ook gefocust op:
- Communicatiemiddelen
- EHBO
- Melden van een incident
- Slachtoffers
- Ontruiming
- Beperken en bestrijden van brand

Duur en resultaat
De opleiding duurt één dag en telt mee voor zeven uur theorienascholing met betrekking tot de Richtlijn Vakbekwaamheid Code 95 Aan het eind van de cursus moet de kandidaat een toets maken. Bij voldoende resultaat ontvangt hij een certificaat en veiligheidspas. Beide zijn één jaar geldig.

BHV Basis Ploegleider

Deze BHV-training stelt de deelnemer in staat om leiding te nemen over de BHV-inzet tijdens een ongeval of calamiteit. De training is uitermate geschikt voor diegenen die binnen een organisatie aangesteld zijn om de functie Ploegleider BHV te bezetten. Hij moet over vaardigheden beschikken om tijdens calamiteiten efficiënt en daadkrachtig andere BHV’ers aan te sturen. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Het leidinggeven aan een BHV-ploeg
- Het BHV-plan omzetten naar de praktijk
- De BHV-ploeg voorbereiden en trainen
- Wet- en regelgeving
- Bedrijfshulpverlening in de praktijk toepassen
- Beheer van BHV-materialen

Duur en resultaat
De opleiding duurt twee dagen en wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat en een veiligheidspas. Beide zijn één jaar geldig.

BHV Her Ploegleider

De herhalingscursus BHV Ploegleider is specifiek bedoeld voor Ploegleiders BHV die hun kennis willen opfrissen en situaties willen oefenen. Behalve de onderdelen van BHV Basis Ploegleider komen ook de volgende onderdelen:
- Ervaring uitwisselen met andere BHV Ploegleiders
- Eigen bedrijfsnoodplan bespreken
- Scenario’s oefenen
- Wijzigingen Wet- en regelgeving bedrijfshulpverlening in praktijk toepassen
- Inzet BHV-ploeg oefenen

Duur en resultaat
De opleiding duurt één dag. Op basis van de getoonde competenties ontvangt de deelnemer een certificaat evenals een veiligheidspas. Beide zijn één jaar geldig.

BHV Basis Pools

Tijdens de cursus BHV Basis Pools leren Pools sprekende kandidaten hoe zij in een noodsituatie moeten handelen. Daarbij wordt er vooral gefocust op de tijd tussen het ontstaan van de situatie en het moment dat de hulpverleningsdiensten arriveren. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Het beperken en bestrijden van branden en het voorkomen en beperken van ongevallen.
- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
- Het alarmeren en evacueren van werknemers (en andere personen in het bedrijf of de inrichting) in noodsituaties
- Het waarschuwen en samenwerken met hulpverleningsorganisaties

Duur en resultaat
De opleiding duurt twee dagen en kan meetellen voor zeven uur theorienascholing met betrekking tot de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95). Op de laatste dag legt de deelnemer een examen af. Bij voldoende resultaat ontvangt hij het BHV-certificaat en een DON-veiligheidspas. Beide zijn één jaar geldig.

BHV Her Pools

De cursus BHV Herhaling Pools is voor Pools sprekende BHV’ers waarvan het certificaat binnenkort verloopt. Tijdens de cursus komen de verschillende onderwerpen aan bod die de deelnemer tijdens zijn basisopleiding ook behandelde, waaronder:
- Gevaarlijke situaties
- Communicatiemiddelen
- EHBO
- Melden van een incident
- Slachtoffers
- Ontruiming
- Beperken en bestrijden van brand

Duur en resultaat
Aan het eind van de cursus maakt de kandidaat een toets. Bij een voldoende ontvangt hij een veiligheidspas en certificaat. Beide zijn wederom één jaar geldig.

BHV Ontruimingsoefening

De BHV Ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit binnen een bedrijf. Daarmee wordt getoetst of het huidige ontruimingsplan nog goed functioneert. Het is van groot belang dat alle medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van een gebouw. Daarom raden wij aan om minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. De oefening bestaat uit de volgende fases:
• Controle/opzet ontruimingsplan;
o Table-top training ontruiming met de BHV’ers.
• Oefenen in fases:
o Fase 1 - Personeel wordt ingelicht over dag en tijd.
De begeleiding van DON Opleidingen zal bestaan uit:
o Eén waarnemer met als eindresultaat een ingevuld waarnemersformulier inclusief aanbevelingen
o Fase 2 - Personeel wordt ingelicht over dag of week.
De begeleiding van DON Opleidingen zal bestaan uit:
o Eén oefenleider, die tevens de oefening begeleidt;
o Twee waarnemers, die tevens voor de enscenering en veiligheid zorgen met als eindresultaat een ingevuld evaluatieformulier inclusief aanbevelingen;
o Één LOTUS slachtoffer als niet-zelfredzame bezoeker.
o Fase 3 - Personeel wordt niet ingelicht.
De begeleiding van DON Opleidingen zal bestaan uit:
o Één oefenleider, die tevens de oefening begeleidt;
o Twee of drie waarnemers, die tevens voor de enscenering en veiligheid zorgen met als eindresultaat een ingevuld evaluatieformulier inclusief aanbevelingen;
o Twee LOTUS slachtoffers als niet-zelfredzame bezoekers.

Na afloop ontvangt een waarnemingsformulier met aanbevelingen.

BHV Veiligheidscheck

Wilt u de veiligheid in uw bedrijf optimaliseren? Tijdens de BHV Veiligheidscheck controleert DON Opleidingen de huidige status van de BHV-opzet binnen uw bedrijf. Dit wordt gezien als een nulmeting en/of voortgangsrapportage. Tijdens de BHV Veiligheidscheck krijgt u inzicht in:
- De restrisico’s vanuit de RI&E
- De BHV-organisatie, taken en opleidingen’
- Het ontruimingsplan en de middelen hierbij;
- Blusmiddelen;
- Middelen voor eerste hulp;
- Vluchtwegen;
- Voorlichting aan het personeel/BHV’ers;
- Instructiekaarten en plattegronden;
- BHV-oefeningen.

Duur en Resultaat
De duur van de BHV Veiligheidscheck is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Gemiddeld neemt de inventarisatie twee uur in beslag. Aan de hand van de verkregen informatie ontvangt u een rapportage over de veiligheid binnen uw bedrijf op het gebied van BHV. Verder wordt er een mogelijk plan van aanpak (zo nodig in fases) voorgesteld.