Algemene informatie Levensreddend handelen voor chauffeurs

Interesse?

Gedurende de training Levensreddend handelen voor chauffeurs leert een chauffeur eerste hulp te verlenen bij calamiteiten. Het is belangrijk voor chauffeurs om te weten hoe te handelen bij noodsituaties. Hoe alarmeer je bijvoorbeeld de hulpdiensten? Hoe herken je letsel en wat moet je doen? Ook wordt het reanimeren van slachtoffers behandeld. De theorie wordt hiervoor eerst behandeld en daarna volgt een praktijkgedeelte waarbij geoefend wordt met behulp van een Lotus slachtoffer.

Na het volgen van de training ‘Levensreddend handelen voor chauffeurs’ weet de chauffeur hoe er gehandeld moet worden wanneer er zich een ongeval voordoet.