Algemene informatie EHBO Maatwerk

EHBO Reanimatie

In Nederland sterven er elke dag 35 mensen thuis of op straat aan een hartaanval. Er is dan ook een groot tekort aan burgerhulpverleners. Daarom biedt DON Opleidingen de cursus Reanimatie en AED aan. Tijdens deze cursus leert u iemand met een circulatiestilte te helpen en de bloedsomloop zo snel mogelijk te herstellen, met en zonder AED. Op die manier blijven alle functies van het lichaam behouden. Tijdens de cursus leert u onder meer:
- Een hartstilstand te herkennen en op de juiste manier te handelen
- Op het juiste tempo een reanimatie uit te voeren
- Een AED aan te sluiten en te bedienen
- Een stabiele zijligging aan te nemen

Duur en resultaat
De opleiding duurt vier uur. Bij voldoende resultaat ontvangt u een reanimatiecertificaat van de Nederlandse Reanimatieraad. Het certificaat is twee jaar geldig. Tevens bent u Europees geregistreerd. Met dit certificaat kunt u zich inschrijven als burgerhulpverlener bij de Nederlandse Hartstichting.

EHBO Baby's en kinderen

Tijdens de cursus EHBO van baby’s en kinderen oefent de deelnemer alle benodigde vaardigheden om eerste hulp aan baby’s en kinderen te bieden. Daarbij komen ook reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Hartstilstand, reanimatie en gebruik van Automatische Externe Defibrillator (AED)
- Bewusteloosheid, huidwond, bloeding en neusbloeding
- Hoofdletsel, nek- en wervelletsel
- Vergiftiging, CO-vergiftiging
- Ernstige allergie, koorts en koortsstuipen, kortademigheid
- Letsel aan botten, spieren en gewrichten
- Tand door de lip, verloren/afgebroken tand
- Vreemd voorwerp in neus en/of oor en vuiltje in het oog

Duur en resultaat
De opleiding duurt één dag en kan tot honderd procent door het Rode Kruis vergoed worden. Na goed afronden van de cursus ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Eerste Hulp aan Kinderen’ dat twee jaar geldig is. Verder ontvangt hij ook het boek ‘EHBO van baby’s en kinderen.

Na verloop van het certificaat is het mogelijk om een herhalingscursus te doen. Bekijk de cursusdata voor de actuele mogelijkheden.

EHBO Onderweg

Tijdens de cursus EHBO Onderweg behandelt de deelnemer diverse ongevallen die onderweg kunnen gebeuren. Daarbij is het belangrijk te weten hoe te handelen en wanneer je de hulpdiensten moet alarmeren. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Alarmeren van een ongeval
- Eerste hulp
- Vitale functies
- Reanimatie
- Verwondingen
- Verband- en hulpmiddelen

Duur en resultaat
De theoretische cursus duurt één dag en telt mee voor zeven Code 95 nascholingsuren. De cursus wordt afgerond met een praktische workshop en theorietoets. Na positieve afronding ontvangt de deelnemer het DON OPleidingen-certificaat ‘EHBO Onderweg’. Dit certificaat is één jaar geldig.

EHBO voor Zwembaden en recreatiecentra

De EHBO-cursus ‘EHBO voor zwembaden en recreatiecentra’ is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van zwembaden en recreatiecentra. De cursus is samengesteld uit: EHBO, Bedrijfshulpverlener en DAN. Tijdens deze cursus komen de volgende onderdelen aan bod:
- Voorkomen van ongevallen en calamiteiten
- Verlenen van eerste hulp
- Gebruik van de AED in vochtige ruimtes
- Reanimatie en gebruik van de zuurstofkoffer
- Aanleggen van verbanden
- Het waarschuwen van en samenwerking met hulpverleningsorganisaties.

Duur en resultaat
De cursus duurt één dag en bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij de duur afhankelijk is van welke modules er worden gevraagd. De volgende modules zijn beschikbaar:
- BHV opleiding twee dagen
- EHBO opleiding drie dagen
- BHV herhaling één dagdeel (drie uur) per jaar
- EHBO herhaling incl. DAN twee dagdelen (drie uur) per jaar.

Eveneens afhankelijk van de gekozen modules, zijn de beschikbare certificaten. Gedurende de dag worden de competenties van medewerkers in de theorie en praktijk getoetst. Beide onderdelen moeten voldoende zijn om de volgende certificaten te ontvangen:
- Bedrijfshulpverlener
- EHBO (uitgebreid) Rode Kruis (Europees)
- DAN Advanced Oyxgen First Aid
- BLS/AED-certificaat (certificaat reanimatie via NRR)

Jaarlijks dient er een herhaling plaats te vinden om de geldigheid van deze certificaten te verlengen.