Algemene informatie Shovel

Interesse?

Shovels zijn multifunctionele werktuigen die in diverse branches worden gebruikt. Volgens de Arbowetgeving vallen deze voertuigen onder gevaarlijke werktuigen en hierdoor eist de Arbodienst dat werknemers gecertificeerd dienen te zijn indien zij werken met een shovel.

De opleiding bestaat uit één dag theorie en voor personen zonder ervaring één dagdeel praktijk.

Het doel is om medewerkers in diverse omgevingen op een bewuste en veilige manier te leren werken met een shovel, zodat zij op een nog rendabelere en veiligere manier inzetbaar worden.

De cursus is bedoeld voor alle personen die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden een shovel besturen.

Om een shovel te besturen op de openbare weg is minimaal het T-rijbewijs vereist! Dit geldt voor alle motorrijtuigen met beperkte snelheid die breder zijn dan 1,3 meter.

Om het certificaat te behalen, dien je minimaal 16 jaar te zijn. Deelnemers van 16 of 17 jaar die in het bezit zijn van een certificaat mogen alleen onder toezicht een shovel besturen.

De cursus wordt uitsluitend op aanvraag gegeven, vanaf een minimale groepsgrootte van 6 personen.