Algemene informatie Veegmachine

Interesse?

Om de uit te voeren werkzaamheden vlotter en veiliger te laten verlopen, zijn actieve veiligheidsmaatregelen die inspelen op het gedrag van uw medewerkers nodig. Een hoofdelement van die maatregelen is ongetwijfeld het geven van opleidingen.

De opleiding Veilig werken met de veegmachine vermindert het risico op arbeidsongevallen en leidt tot minder schadegevallen. Het doel van de opleiding is: veilig werken zonder kwaliteitsverlies.

De cursus is zeer praktijkgericht en beoogt zowel onervaren als zeer ervaren gebruikers van de veegmachine. De behandelde theorie dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. Er wordt geoefend in situaties waar uw medewerkers regelmatig mee te maken krijgen.

Het is van groot belang dat de basisvaardigheden herhaaldelijk goed worden opgefrist om de medewerkers met kennis van zaken bewust met de veegmachine te laten omgaan.

De cursus wordt uitsluitend gegeven op aanvraag, vanaf een minimale groepsgrootte van 6 personen.