Algemene informatie Basis Autolaadkraan

Interesse?

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel voldoende is geschoold. Hierdoor zijn de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, gegarandeerd. Ook wanneer een chauffeur werkzaamheden wil verrichten met zijn autolaadkraan, zal deze in het bezit moeten zijn van een deskundigheidsbewijs waaruit blijkt dat hij of zij (veilig) hiertoe in staat is.

Bij de basiscursus autolaadkraan is het mogelijk om een eigen autolaadkraan te gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om de autolaadkraan van DON Opleidingen te gebruiken.

Wat wordt er bij de basiscursus autolaadkraan behandeld?
De basiscursus autolaadkraan richt zich op personen die werken met een bedrijfsauto met autolaadkraan en alle beroepschauffeurs op wie de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95) van toepassing is. Veilig en verantwoord werken met de autolaadkraan staat bij deze cursus centraal.

Tijdens de training leer je de vaardigheden die nodig zijn om op verantwoorde wijze om te gaan met het opstellen en bedienen van de laadkraan en leert men met goedgekeurde hijsmiddelen om te gaan.

Theorie en praktijk

  • Arbowet en veiligheidsrichtlijnen hijsgereedschappen;
  • lasten aanslaan;
  • typen autolaadkranen (onder andere met knijperbak);
  • bediening van autolaadkranen stabiliteit;
  • opstelling;
  • hijsen met de autolaadkraan onderhoud;
  • storingen en controle voor gebruik;
  • risico’s bij werken met een autolaadkraan.

Autolaadkraan certificaat en geldigheid
Bij een positieve afsluiting van het praktijkexamen ontvangt de cursist een veiligheidspas en het bijbehorende certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Voor het behoud van het certificaat, dient voor het einde van die 5 jaar herhalingscursus gevolgd te worden. Deze cursus is bovendien zeer nuttig om mee te laten tellen voor de Code 95 Nascholing.

Tip
Laat je adviseren door onze opleidingsadviseur, zodat je de juiste opleiding volgt.